Për ne

Dr Ardian Shllaku  ka perfunduar shkollën Fillore dhe te Mesem ne Gjakovë, Fakultetin e Mjekesise ne Beograd ne Vitin : 80/81  ne 89 ka Perfunduar studimet.

Vazhdon te punojë ne QKMF – Gjakovë & vazhdon Specializimin ne lamine e Gjinekologjise dhe Obstretikes ne Vitin 1994/97 dhe perfundon ne 1998 ne Kliniken Narodni Front ne Beograd,

Poashtu  shkalla Master degree ne vitin 2009 ne Beograd, kurse  në Bazel te Zvicrës perfundon Kursin per percjelljen e patologjise ne shtatezani 08/05/2004, poashtu  Kursin e Teknologjise Reproduktive te Asistuar me 22-24/06/1998 në Beograd.

Në vitin 2003 perfundon Kursin e Ultrazerit te Pergjithshem ne Prizren, kurse disa nga teknikat Operative i ushtron ne Spitalin Kantonal Herisau ne afersi te Sant Galen-it,

Ka ligjeruar ne konferencen vjetore te SHOGJK & Konferencen e dyte te RCOG – Eurovision ne puntorine Kursi Trajnues per Kolposkopine – 2010. 

Si dhe nje morri trajnimesh per edukumin e vazhdueshem profesional ku  mund te veqojme ne 1999 kursi ToT(training our Trainers) i stimuluar  nga Relief Internacional.