Shërbimet


Ordinanca Gjinekologjike
& Obstetrike ” ARDI”

Trego rrugën

Pyetjet e shpeshta (FAQ)

Vizita  te  gjinekologu eshte  mese e nevojshme ne rastin e lartecekur, duke  perfshire  analizat: 
strisho vaginale  si  dhe  ate  cervikale  poashtu  edhe  PAPP testin.

Nga eksperienca e Ordinances ” ARDI” preferohet vendosja e suposteve : Diklofen 100mg sipas nevojes 2 – 3 dite.
Me kete tretman zbuten dhimbjet gjat ciklit menstrual si dhe mund te korigjohet  cregullimi  menstrual.

 Po  i trajtojme  ato  te  cilat jane te  shkaktuara nga  bakterjet me  tretman  adekvat  sipas antibiogramit  kurse  ato te  shkaktuara nga  viruset  siq jane  HPV  apo condyllomat  me  termocauter si dhe me crioterapi.